A.C.C.P.T.

          Scopul Asociației noastre constă în promovarea unei politici unitare de exploatare agricolă, sprijin pentru fermieri în acțiuni, în vederea dezvoltării capacității de exploatare și producție agricolă la nivel județean, în interesul comun al tuturor membrilor Asociației.

          Totodată, apără unitar, solidar și egal interesele legitime economice, comerciale , juridice și strategice ale membrilor săi, care sunt legate de calitatea de producători de cereale și plante tehnice, în raport cu furnizorii de materiale, piese, carburanți, semințe, substanțe chimice, servicii, asistență tehnică și de specialitate, necesare activității de realizare a produselor în raport cu achizitorii de produse și prestatorii de servicii.